Een derde van de tandartsen in Nederland komt uit het buitenland

Recent onderzoek wijst uit dat één op de drie nieuwe tandartsen in Nederland uit het buitenland komt. De beroepsvereniging van tandartsen meldt dan ook dat er voldoende werk is voor de tandartsen. Dit komt onder andere doordat er meer tandartsen met pensioen gaan dan dat er nieuwe bij komen.

Volgens de beroepsvereniging gaan er jaarlijks 300 tandartsen met pensioen. Dit terwijl er ieder jaar ongeveer 200 nieuwe tandartsen afstuderen. Dit zorgt uiteindelijk voor een tekort, waardoor veel tandartsen over voldoende werk beschikken. Dat er nu veel tandartsen uit het buitenland komen vindt de beroepsvereniging dan ook een positieve ontwikkeling. Naar eigen zeggen komt de vereniging dan ook ieder jaar ongeveer 90 tandartsen te kort. De tandartsen zijn dan ook blij met de collega’s die dit gat op vullen. Wel stelt de beroepsvereniging dat de nieuwe tandartsen uit het buitenland goed Nederlands moeten leren om zo te zorgen dat ze goed in staat zijn met patiënten en collega’s te kunnen communiceren. Dit is nog niet altijd het geval.

Een negatieve ontwikkeling vindt de beroepsvereniging dat veel tandartsen die uit het buitenland zijn gekomen weer snel vertrekken. Ongeveer de helft van alle buitenlandse tandartsen vertrekken op termijn weer naar hun thuisland. Dit komt onder andere doordat de tandartsen hun familie gaan missen, of omdat ze liever een toekomst in hun land van herkomst op willen bouwen. Nederland beschikt over mondzorg van hoge kwaliteit. Veel buitenlandse tandartsen komen dan ook naar Nederland om ervaring op te doen en hebben van begin af aan al het idee om na een tijdje ook weer terug te keren naar hun eigen land.

 

 

De beroepsvereniging voor tandartsen pleit dan ook al enkele jaren voor het opleiden van meer tandartsen in Nederland. Dit is ook nodig om de kwaliteit van de mondzorg hoog te kunnen houden. Door de hoge kwaliteit van de Nederlandse mondzorg is het gevolg dat steeds meer mensen oud worden met hun eigen tanden. De zorg hiervoor wordt dan ook steeds complexer om toch de kwaliteit te kunnen behouden. Er is dan ook behoefte naar voldoende opleidingsplaatsen om studenten te kans te bieden kennis te maken met de Nederlandse mondzorg. Hierdoor kunnen de kwalificaties van de Nederlandse tandartsen ook in de toekomst behouden worden. Een standpunt waar de beroepsvereniging voor tandartsen uiteraard voor staat. De vereniging ziet dan ook steeds vaker dat de Nederlandse mondzorg als leerschool dient voor buitenlandse tandartsen die in Nederland ervaring op komen doen en deze ervaring daarna weer in eigen land in de praktijk brengen. Hierdoor gaat op de lange termijn de kwaliteit van de Nederlandse mondzorg achteruit. Door nieuwe studenten aan te trekken kan de kwaliteit behouden blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *