Ander wietbeleid verandert niets aan illegale teelt

Volgens ambtenaren van de ministeries van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie zal er hoogstwaarschijnlijk niet veel veranderen aan de illegale teelt van cannabis, wanneer het huidige gedoogbeleid versoepeld of begrensd wordt. Deze conclusie kwam aan het licht toen drie mogelijke scenario’s met betrekking tot het Nederlandse cannabisbeleid nader bekeken werden. Dit werd gedaan in het kader van een nieuw wetsvoorstel voor wietteelt, dat in februari door de Tweede Kamer aangenomen werd.

 

In het eerste mogelijke scenario werd een situatie geschetst waarbij het verloop van zowel de verkoop als de teelt voorgeschreven, ofwel gedoogd, wordt. Het tweede scenario focust zich op het uitbreiden van het huidige gedoogbeleid voor coffeeshops naar telers. Bij het derde en tevens laatste scenario stond een totaal verbod centraal op zowel het telen als de verkoop. De ambtenaren verwachten bij alle drie de sceneraio’s een minimaal effect op de illegale wietteelt.

 

 

Wel of geen verbod?

Verschillende media, zoals Het Parool en Nu.nl, melden dat een verbod twee belangrijke gevolgen kan hebben. Aan de ene kant zou de werklast een stuk minder worden voor partijen die nu toezicht houden. Dit zou op tijdelijke basis 1 miljoen euro opbrengen. Aan de andere kant leidt een totaal verbod juist tot een groter illegaal circuit. Vooral illegale straathandel zal dan flink gaan opleven, waardoor er juist meer overlast kan ontstaan. Als er gekozen wordt om deze situatie fors aan te pakken, heeft dit weer als gevolg dat er extra geld uitgegeven moet worden voor handhaving en vervolging.

 

Huidige situatie

Voor nu is het nog zo dat wiet wel verkocht mag worden, terwijl het strafbaar is om wiet te telen of aan te voeren. Zo mogen coffeeshops niet meer dan vijf gram softdrugs per dag per persoon verkopen en mag de handelsvoorraad niet meer dan 500 gram zijn. Hoe coffeeshops aan hun producten komen, zou een raadsel moeten zijn aangezien teelt of aanvoer verboden is. De wiet die verbouwen wordt in Nederland gaat voor een klein deel naar de coffeeshops. Het grootste gedeelte van de oogst is bestemd voor export. De meerderheid van de politiek wil af van dit geheimzinnige circuit en wil de illegaliteit verminderen. Begin dit jaar dachten ze dit te bereiken door niet alleen de verkoop te gedogen, maar ook de teelt van wiet.

 

Wietwet D66

Dinsdag 21 februari dit jaar kreeg de zogenoemde wietwet van de D66 genoeg stemmen om aangenomen te worden door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet een einde maken aan het feit dat wiet wel mag worden verkocht, maar niet mag worden geteeld of geleverd. De wet staat voor het gedogen van cannabisteelt en maakt de weg vrij voor professionele telers die zich aan de voorwaarden houden. Door deze mogelijke nieuwe wet zouden coffeeshophouders een ontheffing krijgen en zouden ze geen strafrechtelijke vervolging meer hoeven te verwachten.

 

Eigenaren coffeeshops

coffeeshops verkeerdbord

Paul Wilhem, eigenaar van een coffeeshop, liet kort nadat het wetsvoorstel aangenomen werd door de Tweede Kamer aan Het Parool weten dat het voor hem als ondernemer fijn is om niet meer in de illegaliteit rond hoef te hangen. Ook vertelt hij dat hij het fijn vindt voor kanten om zijn producten te kunnen voorzien van informatie. Volgens Wilhem is het toch vreemd dat op ieder product in de supermarkt de ingrediënten staan vermeld, terwijl dat op een zakje cannabis onbekend blijft. Ook Joachim Helms, voorzitter van de Bond van Cannabis Detaillisten en eigenaar van een coffeeshop in onze hoofdstad, vindt het een goede zaak als er eindelijk productinformatie op een zakje wiet komt te staan.

 

Een andere coffeeshophouder, Bert Marellis, sprak in februari al zijn twijfels uit over de ontwikkeling. Zo zei hij in een gesprek met Het Parool dat hij over een paar maanden wel eens wilt zien hoe dit wetsvoorstel uitpakt. Hij heeft al genoeg besluiten en bijna-besluiten voorbij zien komen, waardoor hij zijn hoop op een concrete verandering al beetje bij beetje opgegeven heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *